Cartel Publicite - logo - home
Blow Up Studio - logo - link
iCartel - logo - link
Angel - logo - link

„Cartel“ je zakázaná obchodní dohoda mezi více subjekty.

Cílem cartelu je omezení, nebo vyloučení konkurence

a maximalizace zisku.


Cartel publicité je legální kreativní společnost sdružující

několik provázaných subjektů v oblasti reklamy a umění.

Cartel Publicite - portfolio
Vystavni panely.cz
Cartel Publicite office - map